Like us on Facebook and receive a 20% discount
Subscribe our newsletter and get unlimited profits
Be our regular customer to get personalized gifts
bethemestore2-header-icon4
Bültenimize abone olun ve sınırsız kazanç elde edin
Marta Teknoloji'den kişiselleştirilmiş hediyeler almak için düzenli müşterimiz olun.

Kurumsal danışma hattında yada bu link üzerinden Projeleriniz hakknda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Karkas Derecelendirme Sistemi

Etiketler: Kategoriler:

Karkas Derecelendirme ve Sınıflandırma Sistemi

Kalite ve verim açısından karkas sınıflandırmasını sağlayacak olan bilgilerin net olarak elde edilebilmesi ancak hayvanların kesimi ve kesim sonrası ölçümlerin yapılması ile mümkün olabilmektedir.
Video Görüntüleme Analizi (VIA)

Karkasların kalite derecelerinin belirlenmesi amacıyla sınıflandırılmalarını sağlamak için Karkas Video Görüntüleme Analizi (Carcass Video Imaging Analysis, VIA) veya Video Görüntü Tarama ve Analizi (Video Image Scanning and Analysis, VISA) teknolojileri bulunmaktadır.

Yönetmeliğe Uygun

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın SIĞIR KARKASLARININ SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ’ne uygun olarak TÜRKVET’ e kayıtlı Sığırların karkasları  kas yapısı ve yağ örtüsü uygun bir şekilde değerlendirilerek sınıflandırılır. Otomatik Analiz yaparak el değmeden avrupa standartlarında sınıflandırma yapılabilmektedir.

S-EUROP

S-EUROP sınıflandırma sisteminde; yetişkin büyükbaş hayvanların karkasları konformasyonlarına (beş sınıf: E, U, R, O ve P) ve yağlılık durumlarına (beş sınıf: 1, 2, 3, 4 ve 5) göre sınıflandırılırlar.

Yetenekleri

Kıyım bandına online entegrasyon yapılabilmektedir.Yarı yarıya kesimlerin otomatik kaydı tutulur. Büyükbaş hayvanlar  bant hızasına getirildiği sırada  kamera açısına hareketli destek sayesinden  konumlandırılır.Şerit ışık yansııtıllarak karkasın hacmi hesaplanır.Görüntüsü alınan veriler yazılım üzerinde işlenerek değerlendirme yapılır. Sürekli devam  Bantlarda Saatte 450 Büyükbaş Derecelendirilebilir.Dur ve Devam Et Batlarda saatte 120 Büyükbaş derecelendirilebilir.

Derecelendirme Başarı Yüzdesi

97%

Konformasyon için +/- 1 alt sınıf içinde

89%

Yağ için +/- 1 alt sınıf içinde

92%

Konfor sınıfı için

93%

Yağ sınıfı için

Nasıl Yapıyoruz

ANAHTAR TESLİM PROJE

Büyükbaş hayvanlar  bant hızasına getirildiği sırada  kamera açısına hareketli destek sayesinden  konumlandırılır.
Şerit ışık yansııtıllarak karkasın hacmi hesaplanır.
Görüntüsü alınan veriler yazılım üzerinde işlenerek değerlendirme yapılır

Çalışma Alanı

ÜRÜN İÇERİĞİ

Marta Teknoloji A.Ş. tarafından önerilen Karkas sınıflandırma sistemi; dört ana bileşenden oluşmaktadır bunlar; kamera, projektör, arka plan ve yazılımdır. Projektör 2D ve 3D çekim için ışık kaynağı oluştururken bu esnada iki ayrı görüntü alan kamera görüntüleri yazılıma aktarır.Söz konusu sistem çalıştırıldığında; normal ışık altında alınan 2D görüntüden uzunluk, genişlik, açı, alan gibi doğrusal ölçümler yapmanın yanı sıra, devamından alınan 3D görüntü yardımı ile karkas hacmi hesaplanmaktadır. Karkas sınıflandırma sistemi kameralarından elde edilen görüntüler ile yapılan doğrusal ölçümler, renkler, alanlar ve hacimler sisteme entegre çalışan yazılıma aktarılarak karkas etin istenilen standartlarda sınıflandırılması sağlanır.

Derecelendirmenin Önemi ve Özellikleri

Video Analiz Yöntemi

Sığırlardan elde edilen karkaslar, sığırların ırkına, cinsiyetine, besi süresine, bakım ve beslenme gibi birçok faktörle ilişkili olarak farklı kalite özelliklerine sahip olabilmektedir. Bu farklı özellikler ise karkasın ticari değerini etkilemektedir. Karkasın kalitesi üretici, sanayici ve tüketiciyi doğrudan etkilemekte olup, karkas kalitesinin belirlenmesi, üretim kalitesinin ve randımanın artırılmasına dolayısıyla da tüketicinin ödediği para nispetinde kaliteye sahip et almasına imkân vermesi bakımından önem taşımaktadır.

YER TESPİTİ ve İHTİYAÇ ANALİZİ

Ürün anahtar teslim proje ile sonuçlandırılır. Bunun için ön tesis incelemesi ve ölçümler yapılması gerekir. İki tip banttan biri tercih edilir. * Sürekli devam bantlarda Saatte 450 Büyükbaş Derecelendirilebilir. *Dur ve Devam Et bantlarda saatte 120 Büyükbaş derecelendirilebilir.

NASIL ANALİZ EDİLİYOR

Karkas tanımlama numarası, 1 ile 3 (beyaz, krem ve sarı) arasında bir ölçekte yağ renginin, 1 ile 3 arasında hasar ve morarmalar için bir ölçeğin (hafif, orta ve şiddetli) görsel olarak değerlendirilmesiyle tüm karkasların belirli yerlerinin (arka bacaklar, sırt, meme ve ön bacaklar dahil) aynı değerlendirici tarafından VIA taramasından önce kaydedilmektedir. Her karkas için bir görüntü numarası sistem tarafından üretilir. VIA sistem ölçümleri, karkasın boyutsal özelliklerini ve seçilen pozisyonlardaki renk değişimlerini içermektedir. Yazılım görüntüyü yakalar ve karkası uzunlukları, genişlikleri ve hesaplanan alanları içeren farklı anatomik bölgelere böler (Resim4). Bu bölgelere ait referans noktaları, büyük bir dizi karkas ölçümünün yapılmasına temel teşkil eder, bunlar daha sonra karkasın ebatlarını ve şeklini tanımlamak için sistem çıktı değişkenleri olarak kullanılmaktadır ve ardından karkas kesim ağırlıklarını tahmin eder. İzin verilen farklı renk piksellerinin miktarından, VIA Teknolojisi karkasın yağlanma derecesi hesaplar. VIA Teknolojisi, karkas ilk kesim ağırlıklarını tahmin etmek için VIA sistemini kalibre eder. Görüntü analiziyle elde edilen bir dizi VIA ölçümü parametreleri (karkas uzunlukları, genişlikleri ve alanları), primer karkas bağlantılarının (bacak, bel, meme ve omuz) ağırlıklarını ve tahmin denklemlerini elde etmek için VIA Technology tarafından kullanılmaktadır.

NE FAYDA SAĞLAR

  • Sınıflandırma sırasında hata payını %5 e indirir.
  • Üreticiden düzenli alınan Cinslerin verimliliğini analiz eder ve üretici tercihinizi değiştirmenize yardımcı olur.
  • Hatalı beşeri tespitlerin önüne geçer
  • Tüm tesislerde sınıflandırma hızını 5 kat hızlandırarak enerji, dağıtım ve beşeri iş gücü maliyetlerini düşürür.
  • Bir tesis için konumlandırma maliyetini 1 yılda amorti eder.
  • Avrupa standartlarında sınıflandırma yapar.
  • Ultrason, x-ışınlı ve rezonans yöntemleriyle derecelendirme yapılmadığından sağlıklı ürünler elde edilir.
  • Video Görüntüleme Analizi (VIA) yöntemi akademisyenlerce en sağlıklı ve doğru sonuç veren yöntem olarak seçilmiştir.
  • Avrupada yaygın olarak kullanılır.
  • Tüketicinin lezzetli et tüketimini arttırır.
Karkas Derecelendirme Sistemi
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Daha Fazla